WEIMA WL4 aprító
WEIMA WL4 aprító
WEIMA WL4 aprító

WEIMA WL4 aprító

WL4 típusú aprítógép (bemutató darab).