Újdonságok

„A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című felhívás alapján a(z) TARAX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, mint támogatást igénylő

  • Székhely: 7630 Pécs, Házgyár utca 4.
  • Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: 0209071490
  • Adószám/adóazonosító jel: 13976129-2-02
  • A Projekt címe: „Tarax Kft. innovációja eszközbeszerzéssel”.GINOP-2.1.8-17-2018-01760 azonosító szám
  • A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.01.
  • A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2018.01.04.
  • A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.08.31.

elszámolható összköltsége 28 261 371 Ft, azaz huszonnyolcmillió-kétszázhatvanegyezer-háromszázhetvenegy forint.

  • A Támogatás intenzitása: 50 %
  • Támogatás: 14 130 685 Ft, azaz tizennégymillió-százharmincezer-hatszáznyolcvanöt
  • Beszerzésre kerülő eszközök: TH814 + transzport rendszer, és WL4 – 18,5 kW aprító